Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

MVVR heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haaglanden; het verband is genoemd naar de wetgeving die erop gericht is om leerlingen zo veel als mogelijk in het reguliere basisonderwijs te kunnen laten functioneren.
Binnen onze scholen zijn diverse leerlingen die voor korte of langere tijd behoefte hebben aan extra zorg of begeleiding. Veel kunnen we binnen onze scholen oplossen maar in een aantal gevallen is professionele ondersteuning van buiten de school gewenst

Ga voor meer informatie naar:http://www.sppoh.nl