De stichting

Montessori Stichting Vreugd en Rust (MSVR) is een stichting voor algemeen bijzonder onderwijs. Dit betekent dat de ontstaansgeschiedenis ligt in een particulier initiatief. Het onderwijs stoelt op de beginselen van Maria Montessori.
Ontstaan
MSVR komt voort uit de Vereniging Vreugd en Rust, welke is opgericht in 1927 met als doel het bevorderen en instandhouden van Montessorischolen in Voorburg en omgeving. Sinds 1998 beheert de Vereniging twee scholen voor primair onderwijs waarvan één in Voorburg en één in Den Haag (Leidschenveen). 

Hoe komt de stichting aan deze opvallende naam?
Tussen 1928 en 1974 werd het onderwijs gegeven in buitenplaats Vreugd en Rust aan het Oosteinde 14 in Voorburg. De oudste gegevens die men heeft over de Hofstede "Vreugd & Rust" dateren uit het jaar 1658, het huis was toen in het bezit van ene Johan ten Ham. De Hofstede kende heel wat illustere bewoners. De meest bekende en vooraanstaande is Groen van Prinsterer. Hij werd in 1801 in dit "kasteel" geboren. In 1916 werd het pand aan de gemeente -toen nog- 's-Gravenhage verkocht. In de daaropvolgende jaren werd de tuin in een openbaar park veranderd. Het buiten werd geëxploiteerd als restaurant maar bleek niet rendabel te zijn. In 1960 kwam "Vreugd en Rust" weer in Voorburgse handen.

Onze scholen
Onze basisscholen bieden begeleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in heterogene groepen. We streven ernaar om het kind te begeleiden in de ontwikkeling naar volwassenheid. Het kind is de schakel tussen de wereld van nu en die van de toekomst. Daarom wordt het kind bewust gemaakt van de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, zodat het in staat zal zijn aan de eigen toekomst vorm te geven.

Alle medewerkers werken mee aan het scheppen van deze specifieke leer- en leefomgeving, - de voorbereide omgeving - , waarin kinderen methoden, materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling, belangstelling en behoefte tot uitdaging.

Montessori pedagogiek en de moderne didactiek worden gebruikt als uitdrukking van differentiatie. Verschillen tussen leerlingen zijn dus ons uitgangspunt.

Essentieel voor het montessorionderwijs is de gedifferentieerde samenstelling van de groepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar. Afwisselend kunnen zij jongste, middelste of oudste zijn. Zij kunnen elkaar helpen en stimuleren. Dit bevordert het groepsproces. Lessen zijn afwisselend individueel en groepsgericht. Voor ons zijn het individu en de groep twee aparte grootheiden die allebei evenveel aandacht verdienen.

De uitgangspunten van Montessori worden op eigentijdse wijze in ons onderwijs vertaald, waarbij sociale vaardigheden, zelfstandigheid, plannen en organiseren belangrijke peilers zijn.

Contactgegevens

Montessori Stichting Vreugd en Rust
Cicerostrook 1
2493 ZL Den Haag
070-3271123
info@msvr.nu

Fiscaal nummer: 002607712
Kvk nummer: 40408598.

Privacyverklaring