Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit twee dagelijks bestuurders en een toezichthoudend bestuur. De beide schooldirecteuren vormen het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur:
 


 
Directeur Montessorischool Leidschenveen
Bianca Boutestijn
 
 
Directeur Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust
Rob van der Veer


Het toezichthoudend bestuur:

 drs. H. Luyendijk, voorzitter
Hans Luyendijk (1950) is zijn gehele werkzame leven werkzaam geweest in het onderwijs. Na zijn studie Nederlands, Theoretische Literatuur- en Theaterwetenschappen begon hij in 1975 als docent Nederlands en drama op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest en werd in 1979 benoemd tot conrector. In 1993 werd hij benoemd als rector van het Montessori Lyceum Rotterdam en maakte in 2007 de overstap naar Den Haag waar hij tien jaar rector was van Dalton Den Haag. Per 1 augustus 2017 is hij met pensioen.
Nevenfuncties
Hans Luyendijk bekleedt de volgende nevenfuncties:
·         Voorzitter van de onderwijscommissie van de Atlantische Commissie
·         vaste visiteur van de Vereniging van Cultuurprofielscholen
·         Lid van het bestuur van Gast aan Tafel
·         Voorzitter van het toneelgezelschap Het Portret spreekt
 
Mr. B.M. Kocken
Boris Kocken (1970) is advocaat met een specialisatie in bestuursrecht, omgevingsrecht, sanctierecht, bestuurlijke organisatierecht en governance. Hij heeft Internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden en werkte daarna onder andere bij het kantoor van de landsadvocaat en bij landelijke overheidsorganisaties. In 2008 is Boris Kocken begonnen als advocaat en in 2009 heeft hij een postacademische specialisatieopleiding (VMA/Grotius) in het omgevingsrecht afgerond. Van 2014 tot 2018 was hij lid van de gemeenteraad van Oegstgeest.
Nevenfuncties
Boris Kocken bekleedt de volgende nevenfuncties:
·         Lid RvT Stichting samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel
·         Lid Adviescommissie rechtsstatelijkheid Nederlandse orde van advocaten
·         Voorzitter Commissie bezwaarschriften Beuningen
·         Voorzitter Commissie bezwaarschriften Eindhoven
·         Lid Commissie bezwaarschriften Noordoostpolder
·         Lid/plaatsvervangend voorzitter Commissie bezwaarschriften Noordwijkerhout
·         Lid/plaatsvervangend voorzitter Adviescommissie Raad Zandvoort
 

 
 C.H.M. Gijzen (BBA)
Corine Gijzen heeft haar opleiding HRM gevolgd aan de Haagse Hogeschool. Na enige jaren ervaring opgedaan te hebben als HR-adviseur bij het Nationaal Archief is zij de post-HBO opleiding Personeelsmanagement gaan volgen aan de Hogeschool van Amsterdam.
Sinds 1991 heeft zij diverse functies vervuld als HR-adviseur en als consultant bij adviesbureaus voor het onderwijs en bibliotheken.
Als ouder is zij betrokken geweest bij de Montessorischool Leidschenveen, haar twee zoons hebben beiden hun basisschooltijd daar met veel plezier doorgebracht.
De combinatie van ouder, HR-consultant, werkend voor het onderwijs, maakte dat zij in 2002 toetrad tot het bestuur van de Montessorivereniging Vreugd en Rust. Zij heeft daarin gedurende 6 jaar de verantwoordelijkheid voor HR gehad.  
Nevenfuncties:
·         HR adviseur voor Voedselbanken Haaglanden
·         Lid telefoonpanel KWF bij landelijke tv-acties