Downloads

Hier kunt u de meest relevante en veelgevraagde stichtingsdocumenten downloaden.
Overige documenten zijn op te vragen via info@msvr.nu

Statuten en bestuursreglement
 
Statuten
Bestuursreglement

Beleidsdocumenten

Integraal Personeels Beleidsplan
Strategisch beleidsplan

(G)MR Reglement
 
GMR reglement
Medezeggenschapsstatuut

Financiëel

Jaarverslag MSVR 2022
Jaarverslag MSVR 2021
Jaarverslag MSVR 2020

Regelingen
 
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling

Cookie instellingen