Welkom bij de Montessori Stichting Vreugd en Rust

Wij bieden kwalitatief hoogstaand primair onderwijs in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag, volgens de leer van Maria Montessori.


Het pedagogisch concept gaat uit van het idee dat kinderen zichzelf mogen zijn, gestimuleerd worden zichzelf te ontdekken, zelf te kiezen en zelf beslissingen te nemen. Kinderen moeten positieve ervaringen opdoen. Dit alles om de kinderen te motiveren om vorm aan hun leven te geven, zodat zij hun competenties ten volle kunnen inzetten.

Het onderwijs dat wordt aangeboden sluit aan bij de leer- en ontwikkelbehoefte van ieder kind. De geļntegreerde en doorlopende leerlijnen bieden kinderen de mogelijkheid om hun talenten optimaal te benutten in een unieke sociale warme en kleinschalige omgeving.

Onze stichting heeft twee zelfstandige en sprankelende scholen met voldoende speelruimte en volop gevarieerde werkruimte voor de kinderen.

Komt u ook eens kijken op onze scholen?
Onze scholen
Montessorischool Leidschenveen
Den Haag
Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust
Voorburg