Bestuur

Montessori Stichting Vreugd en Rust (MSVR) en haar rechtsvoorgangers bestaat ruim 90 jaar en bestuurt een gemeenschap van 2 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Binnen de Montessori Stichting Vreugd en Rust krijgen ca. 900 leerlingen basisonderwijs, verzorgd door ruim 80 medewerkers.
Het stichtingsbestuur bestaat  uit twee dagelijks bestuurders en een toezichthoudend bestuur.
 

De besturingsfilosofie


MSVR gaat uit van de gedachte dat een goed bestuur van groot belang is voor het geven van richting en de ontwikkeling van de eigen organisatie en dat (een) goed bestuur bijdraagt aan goed montessori-onderwijs voor iedere leerling. We onderschrijven in dit verband de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' (PO-raad). Van daaruit is er sprake van een scheiding tussen toezicht en bestuur. Dit is vormgegeven in een one-tierboard met een uitvoerend deel van het bestuur (Dagelijks Bestuur) en een toezichthoudend deel van het bestuur (het Algemeen Bestuur).
De beide schooldirecteuren vormen het dagelijks bestuur. 

Bij de besturing van de organisatie gaan we uit van een aantal kernwaarden:
●       Verbinding: zorgen voor actieve betrokkenheid met de organisatie en medeverantwoordelijkheid van alle
medewerkers
●       Inspiratie: motiveren om het beste uit zichzelf en de ander te halen
●       Engagement: sterke maatschappelijke betrokkenheid, vastgelegd in afspraken en convenanten
●       Vertrouwen: relaties en acties waar vertrouwen het uitgangspunt is
●       Ambitie: uitdagen om voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering en vernieuwing
 
Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich verder door:
●       Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de organisatie
●       We geven maximaal de ruimte voor ontwikkeling
●       We streven naar synergie door samenwerking, waarbij solidariteit een belangrijk uitgangspunt is
●       We focussen met name op (de kwaliteit van) onderwijs
 
Het dagelijks bestuur       Het toezichthoudend bestuur    
  Directeur- bestuurder Montessorischool Leidschenveen
Bianca Boutestijn
    Voorzitter algemeen bestuur
drs. H. Luyendijk
  Directeur- bestuurder Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust
Rob van der Veer
    Algemeen bestuurslid  C.H.M. Gijzen
          Algemeen bestuurslid
Mr. B.M. Kocken
          Algemeen bestuurslid
B.J. Bleeker
 
Cookie instellingen