Visie & Missie

Het bestuur van de Montessori Stichting Vreugd en Rust is verantwoordelijk voor de vormgeving van de algemeen bijzondere grondslag van onze stichting en de pedagogisch-didactische uitvoering daarvan door onze beide scholen. Het bestuur wil een duidelijke visie uitdragen naar kinderen, medewerkers, ouders en andere geïnteresseerden. De montessorivisie waar onze stichting voor staat wordt beschreven in de onderstaande uitgangspunten.

Visie van het bestuur op het montessorionderwijs in de 21ste eeuw
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen onze twee montessorischolen voor primair onderwijs. De basisscholen bieden begeleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in heterogene groepen.

Onze scholen streven ernaar om het kind te begeleiden in de ontwikkeling naar volwassenheid. Het kind is de schakel tussen de wereld van nu en die van de toekomst. Daarom wordt het kind bewust gemaakt van de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, zodat het in staat zal zijn om de eigen toekomst vorm te geven.

Alle medewerkers werken mee aan het scheppen van deze specifieke leer-en leefomgeving waarin kinderen methoden, materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling, belangstelling en behoefte tot uitdaging. Montessori pedagogiek en de moderne didactiek worden gebruikt als uitdrukking van differentiatie. Verschillen tussen kinderen zijn dus ons uitgangspunt.

De uitgangspunten van Montessori worden op eigentijdse wijze in ons onderwijs vertaald, waarbij sociale vaardigheden, zelfstandigheid, plannen, montessorimateriaal en organiseren belangrijke pijlers zijn.
 
Cookie instellingen