Waar staan we voor?

Onze kernwaarden zijn:
- Persoonsgericht
- Omgevingsgericht
- Toekomstgericht

Hier vindt u tien argumenten, waarom u voor onze scholen zou moeten kiezen!
Uw kind staat centraal, met veel individuele aandacht voor elk kind.

Ontwikkeling van de zelfstandigheid van ieder kind is een pedagogisch en didactisch kenmerk van onze scholen. “Help mij het zelf te doen” is een belangrijk uitgangspunt.

De cognitieve talenten van ieder kind worden optimaal ontwikkeld. Deze ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd via het leerlingvolgsysteem en de gestandaardiseerde toetsen.

Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van ieder kind.

De scholen zijn overzichtelijke met betrokken ouders en leraren en bieden een warm pedagogisch klimaat.

De scholen hebben vakleerkrachten voor onder andere muziek, dans, handvaardigheid en gymnastiek.

Er is op beide scholen een continurooster. Elk kind luncht op school in de groep en heeft aansluitend pauze.

Kosmisch onderwijs biedt wisselende themagerichte onderwerpen variërend van de Gouden Eeuw tot ruimtevaart. Het vormt een belangrijk deel van ons aanbod.

Beide scholen zijn een erkende montessori basisschool. Op onze scholen werken uitsluitend leerkrachten die het montessoridiploma hebben of bezig zijn met het behalen hiervan.

​Ieder kind kan zijn weg vinden op onze scholen. Montessorionderwijs is toegankelijk voor ieder kind.
Cookie instellingen