Montessorischool Leidschenveen

Montessorischool Leidschenveen is sinds november 2005 gehuisvest in een eigen schoolgebouw in het woongebied 'De Lanen' en is gelegen aan de Cicerostrook 1 in Den Haag (Leidschenveen). De directeur is Bianca Boutestijn.

De school gaat uit van een opvoedkundig en onderwijskundig principe, verankerd in het montessorionderwijs. We bieden geplande leersituaties in een voorbereide omgeving. Zo scheppen wij vormings- en opvoedingssituaties, zodat onze kinderen de basis kunnen leggen naar volwassenheid. Hierbij willen wij alles halen uit de mensen (kinderen, personeel, ouders) in onze school, met hun talenten en hun beperkingen. De school wordt geleid vanuit de gedachte dat mensen bereid zijn het beste uit zichzelf te halen wanneer zij verantwoordelijk zijn voor de taken waarvoor zij zijn gesteld en medeverantwoordelijk zijn voor het functioneren van de totale schoolgemeenschap 

Cookie instellingen