Nederlandse Montessori Vereniging

Uiteraard is Montessori Stichting Vreugd en Rust lid van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

De NMV heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs naar de maatstaven van de 21ste eeuw.

De vereniging behartigt de belangen van montessori opvoeding & onderwijs. 
Door netwerken van ervaringsdeskundigen zorgt de NMV voor de kwaliteitsbewaking van montessoriopvoeding en -onderwijs. Enerzijds gebeurt dit door regelmatige audits en visitaties. Anderzijds zorgt de NMV er voor dat de medewerkers van opvoeding en onderwijs inhoudelijk deskundig zijn; hiertoe zijn bindende afspraken met de opleidingsinstituten gemaakt.

Onze beide scholen zijn officieel gecertificeerd door de NMV.

Voor meer informatie ga naar: http://www.montessori.nl
Cookie instellingen