Stichting Passend Primair Onderwijs

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden.

Montessori Stichting Vreugd en Rust is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).

Vertrouwen, Samenwerken, Ontwikkelen en Verantwoorden!
Deze uitgangspunten vormen de basis voor passend onderwijs in Haaglanden. Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen en schoolbesturen in samenwerking met de gemeenten in het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen. Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht waarin dit is geregeld. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet geeft scholen de verantwoordelijkheid hiervoor te zorgen. 

Het grootste deel van onze kinderen krijgt onderwijs binnen de basisondersteuning. Voor een deel van de kinderen is meer nodig, dit heet extra ondersteuning. Extra ondersteuning kan plaatsvinden op onze eigen scholen of, als dit niet passend is voor een kind, op een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Ga voor meer informatie naar: http://www.sppoh.nl
Cookie instellingen